Download youtube: Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 1

2009 06 23 Сокол Кононов А Ф и Кирмасов О М Станция метро Сокол

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 2

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 2

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 3

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 3

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 4

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 4

Стройка на метро СОКОЛ (sbase.info)

Стройка на метро СОКОЛ (sbase.info)

Fire in Moscow at metro station the Sokol

Fire in Moscow at metro station the Sokol

Кононов А.Ф. Путешествия. Посёлок Сокол. 2009.06.23. 1

Кононов А.Ф. Путешествия. Посёлок Сокол. 2009.06.23. 1

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 5

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 5

Куда уходят поезда метро...

Куда уходят поезда метро...

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 6

Кононов А.Ф. Путешествия. Техникум. 2009.06.23. 6